Apocalypse Couloir

Climb and ski the Apocalypse Couloir near Jackson Hole, Wyoming.
Serious climbing. Serious skiing…

TGR Joins Exum Mountain Guides In The Apocalypse Couloir – Almost Live Season 5 Episode 9 from Teton Gravity Research on Vimeo.